Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Είμαι διαβητικός !

Τροφήν του σιύλλου έβαλα
να φάω για μεσημέριν
τζι'εφώναζεν η μάνα μου 
πως έσιει καττιμέριν

Λαλώ της "μάμμα , εν μπορώ
να φάω τούν'το πράμαν 
γιατ'είμαι διαβητικός
τζιαι έπιαν την το κλάμα !
Το παραπάνω τσιαττιστόν είναι μια ευγενική παραχώρηση του σκύλλου του κυρίου Ρήγα Τουπανίκου .

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ιαχές πολέμου !

Λαλούν ακούουνται τύμπανα 
τζιαι ιαχές πολέμου , 
εν να φυλάξω σιεφταλιές 
να έχουμεν πηλέ μου !

Εν να φυλάξω κάμποσον
φαί νά'χω να τρόω
τζιαι δεν θα παρουσιαστώ , 
μα για κανένα λόγο .

Ζιβάνες , πύρες τζιαι κρασί
θα'χω για να ξιχάννω
κλεισμένος στο υπόγειον
τζιαι δεν θα φκαίννω πάνω !

Θα βάλω τζι'ένα ράδιο
θα στήσω το πικάπ
τζιαι εν να ακούω δίσκους
Σιήκκην τζιαι Ττερλικκάν .

Εγιώ δεν ετσακκώθηκα 
ποττέ μου με κανέναν
ήντα να παω να σκοτωθώ
τωρά για τον καθένα ?Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Βούρω τζιαι δεν συφτάννω

Εν έχ'ώραν για τίποτε , 
βουρώ τζιαι δεν συφτάννω
τζι'εγιώνι πιό πολλές δουλειές
πάω τζι'αναλαμβάννω !Πηλέ μου να'πιαννα λεφτά
να πω πως εν εντάξει
μα εν πιερώννει πιον κανείς
τζιαι η χολή θα στάξει !

Σκέφτουμαι να παρετηθώ
να σηκωστώ να φύω
να πά'να μείνω στο χωρκόν
μόνος μου με το θείο

Να τρόω ότι φυτέφκουμεν
τζιαι ότι τζινιούμεν
την Πέφτην να ψαρέφκουμεν
τες νύχτες να μεθκιούμκεν !

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Η εποχή των Τί-Ντζει (τσιαττιστόν)

Εγίναν ούλλοι ντί-ντζει
πλέον μέσα στην Κύπρον
μα εν ιξέρουν το σιντί
σχήμαν πως έσιει κύκλον

Αννίουν γιούττουπ , βάλλουσειν
τραούθκια πίσω τ'άλλου 
πιάννουσειν τζιαι χωρίς ντροπήν
το ύφος του δασκάλου 

Ζητούσειν τζιαι την πιερωμήν
σαμπώς τζι'εκάμαν κάτι 
με τες ποήνες εν να μπούν 
μέσα εις το κρεβάτι

Dj Τραουλλόσχοιρος
τζιαι Dj Παττίχας
άκουσα σας τζ'αρρώστησα
τζιαι έπιαν με ο βήχχας !