Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Το νέον τρέντ #ThePampisChallenge

   Το νέον τρέντ του ίττερνετ έρκεται που την Κύπρο , τζιαι ονομάζεται "ThePampisChallenge" !
 
  Τα βασικά ττίπς για να συμβαδίσετε με το τρέντ της εποχής είναι να φκάλετε μια φωτογραφία τύπου σέλφι που να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια :

1. Να βαστάτε μιαν ποτσούαν νερό .
2. Να φορείτε μιαν σακκούλλαν πάνω που την κκελλέν σας .
3. Να φορείτε γιαγγιά του ήγγιου .

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έβρετε στο επίσημο σάιτ http://thepambischallenge.blogspot.com/ .