Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Παρασκευή τζιαι 13 !Παρασκευή τζιαι δεκατρείς
κακότυχη ημέρα
τζιαι μαύρον κάττον άμπλεψα ,
μα με το καλημέρα !

Τζιαι είπα εν θα τη δεχτώ 
τη δεισιδαιμονίαν
μα έσιεσεν μου το πουλλίν ,
βλέπεις την ειρωνίαν ?

Άτε λαλώ τζιαι σικκιμέ
σύμπτωσ'ήταν τζιαι τούτη 
τζ'επήα εις τη θάλασσα 
για ένα μακροβούτι 

Στην παραλίαν βόλησεν 
το διπλοκάμπινόν μου
τζ'ούλλον το σήμαν έχασα 
που πας το κινητόν μου !

Έσσο ήρτα περπατητός
μέσα εις τη ξενέρα
τζιαι δεν φεφκω επ ουδενί
ώσπου ν'αλλάξει μέρα !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έν τζ'εσhει αντροπήν